Hvad er Gekko-tysk?
Gekko-tysk til 5.-6. klasse er en fagportal der byder på:
didaktiserede interaktive forløb
 
kultursider med kort, fakta og traditioner i den tysksprogede verden
spil og aktiviteter til ordforrådstilegnelse
elevens egen digitale ordbog
Web 2.0 videoer og CL-strukturer
årsplaner og didaktiske tips og tricks
adgang til Superreaders med tyske bøger til begyndere og øvede
adgang til Tysk Skoleordbog Online
 
Hvordan kan jeg bruge Gekko?
Portalen Gekko-tysk er opbygget efter samme princip fra 5.-10. klasse, men indholdet i Gekko til 5.-6. klasse er naturligvis tilpasset målgruppen. Forløbene i 5.-6. klasse rummer fx relevante, nære og aktiverende emner med fokus på ordforrådstilegnelse, bevægelse og små projekter, hvor forløbene i overbygningen primært byder på inspirerende temaer som inkluderer elementer som film, musik, litteratur, kulturmøder, projektarbejde og meget mere.

Gekko-tysk lægger op til, at eleverne skal bruge sproget aktivt og kreativt. Cooperative Learning-aktiviteter er en vigtig del af Gekko, og der er generelt mange aktiviteter der gør at eleverne lærer og træner sprog i interaktion og samarbejde med hinanden. Gekko-tysk giver dig kommunikativ undervisning – med digitale fordele.

Sammen med Gekko-tysk får du adgang til Superreaders som rummer mere end 200 digitale bøger på engelsk, tysk og fransk på forskellige niveauer. Alle bøgerne kan høres med syntetisk tale, men nogle af bøgerne har også en rigtig lydindspilning tilknyttet. Du får også adgang til Skoleordbog Tysk, som er en digitial ordbog.

Gekko-tysk er inddelt i fem faneblade: Themen, Kultur, Wortschatz, Mein Wörterbuch og Werkzeuge. Til læreren er der en forløbsvejledning til hvert forløb og en konkret vejledning til opgaverne på de enkelte undersider. Det er kun læreren der har adgang hertil. Læs mere om hvad de enkelte faneblande byder på herunder.

Gekko er et website i udvikling. Der vil løbende komme nyt indhold til, især under Themen og Wortschatz.

På de fleste sider i Gekko er der lærernoter i højre side. Kun læreren kan se lærernoterne. I noten er der en kort vejledning til den side du er på. For en mere uddybende vejledning skal du åbne forløbsvejledningen.

Alt indhold på sitet er glosseret, og gloserne kommer frem når du slår gloserne til og fører musen henover det ord der fremkommer i en farve.

Alle læsetekster på sitet er indtalt af indfødte sprogbrugere.
 
Themen
Themen udgør en central del af Gekko tysk til 5.-6. klasse. Themen rummer en række kortere eller længere didaktiserede forløb om nære emner ofte sat ind i kontekst, der inspirerer til at lære nyt ordforråd og nye vendinger. Fx lærer eleverne om farver og frugt, når de skal købe is på stranden, eller de præsenterer et familiestamtræ til en heksefamilie.

Alle forløb er bygget op på samme måde, nemlig i 4 faser: målsætning, sider med tekster, opgaver og aktiviteter, projektopgave og evaluering. De digitale opgaver tæller antal forsøg. Det vil sige, at eleven kan forsøge flere gange, for at få din besvarelse 100% korrekt. Besvarelserne gemmes, så du som lærer kan tale med eleven om opgaven i forbindelse med evalueringen.

Forløbene er markeret med stjerner som indikerer en vejledende sværhedsgrad.

Alle forløb har en forløbsvejledning, som ligger under Lehrer-knappen, hvor du mere indgående kan læse om forløbet. På de allerfleste sider i forløbene er der desuden en lærerknap i højre side af skærmen, som kun læreren kan se. Her får du en vejledning til den side eller de opgaver, der er på siden.
 
Kultur
Under Kultur kan eleverne få oplysninger om de tysktalende lande. Siden er opbygget med klikbare interaktive landkort over den tysktalende del af verden. Eleven vælger et land og kan lytte til og læse om kultur, geografi, befolkning og traditioner, og dernæst er der forståelsesopgaver til. I nogle forløb henvises der til Kultur og et specifikt tema, så eleverne kan få viden om det.
 
Wortschatz
I Wortschatz er der fokus på sprog. Eleverne kan individuelt arbejde med at træne og repetere ordforråd og vendinger indenfor nære og kendte emner og de kan se enkle sprogbrugsregler med opgaver til. Wortschatz kan fx bruges, når eleverne i et forløb arbejder med tøjord og de lige skal repetere dem, for at kunne løse opgaven. Eller de kan se nogle regler, der relaterer til opgaver i forløbene. Der er både digitale spil og aktiviteter, som kan udføres i klassen.
 
Mein Wörterbuch
Gennem arbejdet med forløbene i Gekko-tysk, bliver eleverne opfordret til at samle deres egne ord og kategorisere dem i Mein Wörterbuch. Eleverne kan arbejde med ordene ved at skrive en oversættelse, vælge ordklasse, skrive en sætning med ordet, vælge temaer og undertemaer, skrive synonymer, indtale ordet og illustrere ordet. Ved at arbejde systematisk med Mein Wörterbuch lærer eleverne at kategorisere ord, lave betydningsrelationer og udbygge med fx synonymer. Alt dette er med til at styrke elevernes ordforråd.
 
Werkzeuge
Her er korte videovejledninger til elever og lærere til brug af Web 2.0 programmer. De minder om de vejledninger du kan finde på SkoleTube, men er væsentligt kortere.
 
Forløbsvejledninger, årsplaner og tips til læreren
Når du køber adgang til Gekko, og logger ind som lærer, fremkommer en Lehrer-knap i topmenuen. Her finder du detaljerede vejledninger til alle forløb inkl. information om hvordan de lever op til Fælles mål. Du finder også forslag til årsplaner så du kan sammensætte længere forløb med ressourcerne i Gekko. Eleverne har ikke adgang til lærerressourcerne.
 
Elevresultat
I videoen vises Elevresultat-funktionaliteten på Gekko-engelsk til udskolingen. Funktionaliteten er ens i alle Gekko-sites til mellemtrin og udskoling.
Når du køber adgang til Gekko, og logger ind som lærer, fremkommer Elevresultat øverst til venstre i topmenuen. Klik på Elevresultat for at at vælge klasse og elev, og du kan derpå bladre igennem websitet som om du var eleven. Nu kan du se alle de opgavebesvarelser som eleven har lavet, og du kan se hvor mange forsøg eleven har brugt.
 
Fælles mål 2014
Gekko rummer opgaver og aktiviteter der dækker alle tre kompetenceområder, mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation og kultur og samfund. Det fremgår af forløbsvejledningerne hvilke mål der dækkes i de enkelte forløb.

 
Cooperative Learning
CL-strukturer er oplagte i forbindelse med sprogundervisning, og flere steder i Gekko finder du opgaver hvor eleverne skal arbejde med CL-strukturer. I disse opgaver er der typisk vedlagt et kopiark som skal printes ud.
 
Kolofon
© Alinea, København – et forlag under Lindhardt og Ringhof A/S, et selskab i Egmont

Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne hjemmeside eller dele heraf er kun tilladt efter Copy-Dans regler. I det omfang, der på enkelte sider er givet tilladelse til kopiering, gælder denne kopierings- og brugsret kun for den skole/institution, der har købt dette materiale.

Forlagsredaktion: Shân Mari Linnet Nissen, Tanja Jessing
Billedredaktør: Vibeke Sommer
Digital udvikling: Ali Raza Fayyaz, Let Software, Kasper Carset
Digitalt design: Katarina Thieden og Carsten Roerholt
Illustrationer: Philip Bjørvig, Gisa Kaad, Pernille Mühlbach, Lykke Petersen, Lisa Rock, Klaus Westh
Foto: Erling Borre
ISBN: 9788723506320